Actual source code: ssls.c

petsc-3.14.6 2021-03-30
Report Typos and Errors
 1: #include <../src/tao/complementarity/impls/ssls/ssls.h>

 3: /*------------------------------------------------------------*/
 4: PetscErrorCode TaoSetFromOptions_SSLS(PetscOptionItems *PetscOptionsObject,Tao tao)
 5: {
 6:  TAO_SSLS    *ssls = (TAO_SSLS *)tao->data;

 10:  PetscOptionsHead(PetscOptionsObject,"Semismooth method with a linesearch for complementarity problems");
 11:  PetscOptionsReal("-ssls_delta", "descent test fraction", "",ssls->delta, &ssls->delta, NULL);
 12:  PetscOptionsReal("-ssls_rho", "descent test power", "",ssls->rho, &ssls->rho, NULL);
 13:  TaoLineSearchSetFromOptions(tao->linesearch);
 14:  KSPSetFromOptions(tao->ksp);
 15:  PetscOptionsTail();
 16:  return(0);
 17: }

 19: /*------------------------------------------------------------*/
 20: PetscErrorCode TaoView_SSLS(Tao tao, PetscViewer pv)
 21: {
 23:  return(0);
 24: }

 26: /*------------------------------------------------------------*/
 27: PetscErrorCode Tao_SSLS_Function(TaoLineSearch ls, Vec X, PetscReal *fcn, void *ptr)
 28: {
 29:  Tao      tao = (Tao)ptr;
 30:  TAO_SSLS    *ssls = (TAO_SSLS *)tao->data;

 34:  TaoComputeConstraints(tao, X, tao->constraints);
 35:  VecFischer(X,tao->constraints,tao->XL,tao->XU,ssls->ff);
 36:  VecNorm(ssls->ff,NORM_2,&ssls->merit);
 37:  *fcn = 0.5*ssls->merit*ssls->merit;
 38:  return(0);
 39: }

 41: /*------------------------------------------------------------*/
 42: PetscErrorCode Tao_SSLS_FunctionGradient(TaoLineSearch ls, Vec X, PetscReal *fcn, Vec G, void *ptr)
 43: {
 44:  Tao      tao = (Tao)ptr;
 45:  TAO_SSLS    *ssls = (TAO_SSLS *)tao->data;

 49:  TaoComputeConstraints(tao, X, tao->constraints);
 50:  VecFischer(X,tao->constraints,tao->XL,tao->XU,ssls->ff);
 51:  VecNorm(ssls->ff,NORM_2,&ssls->merit);
 52:  *fcn = 0.5*ssls->merit*ssls->merit;

 54:  TaoComputeJacobian(tao,tao->solution,tao->jacobian,tao->jacobian_pre);

 56:  MatDFischer(tao->jacobian, tao->solution, tao->constraints,tao->XL, tao->XU, ssls->t1, ssls->t2,ssls->da, ssls->db);
 57:  MatDiagonalScale(tao->jacobian,ssls->db,NULL);
 58:  MatDiagonalSet(tao->jacobian,ssls->da,ADD_VALUES);
 59:  MatMultTranspose(tao->jacobian,ssls->ff,G);
 60:  return(0);
 61: }