petsc-3.14.6 2021-03-30
Report Typos and Errors

NORM_INFINITY

||v|| = max_i |v_i|. ||A|| = max_i || v_i* ||, maximum row sum

See Also

NormType, MatNorm(), VecNorm(), VecNormBegin(), VecNormEnd(), NORM_1, NORM_2,
NORM_FROBINIUS, NORM_1_AND_2

Level

beginner

Location

src/vec/vscat/../../../include/petscvec.h

Examples

src/vec/vec/tutorials/ex11.c.html
src/vec/vec/tutorials/performance.c.html
src/vec/vec/tutorials/ex11f.F.html
src/vec/vec/tutorials/ex11f90.F90.html
src/ksp/ksp/tutorials/ex8.c.html
src/ksp/ksp/tutorials/ex34.c.html
src/ksp/ksp/tutorials/ex43.c.html
src/ksp/ksp/tutorials/ex59.c.html
src/ksp/ksp/tutorials/ex62.c.html
src/ksp/ksp/tutorials/ex64.c.html
src/ksp/ksp/tutorials/ex76.c.html

Index of all Vec routines
Table of Contents for all manual pages
Index of all manual pages