petsc-3.13.6 2020-09-29
Report Typos and Errors

NORM_1

the one norm, ||v|| = sum_i | v_i |. ||A|| = max_j || v_*j ||, maximum column sum

See Also

NormType, MatNorm(), VecNorm(), VecNormBegin(), VecNormEnd(), NORM_2, NORM_FROBENIUS,
NORM_INFINITY, NORM_1_AND_2

Level

beginner

Location

src/vec/vscat/../../../include/petscvec.h

Examples

src/vec/vec/tutorials/ex11.c.html
src/vec/vec/tutorials/performance.c.html
src/vec/vec/tutorials/ex11f.F.html
src/vec/vec/tutorials/ex11f90.F90.html
src/ksp/ksp/tutorials/ex34.c.html
src/ksp/ksp/tutorials/ex43.c.html
src/snes/tutorials/ex9.c.html
src/ts/tutorials/ex9.c.html
src/ts/tutorials/ex17.c.html
src/tao/bound/tutorials/jbearing2.c.html
src/tao/tutorials/ex4.c.html

Index of all Vec routines
Table of Contents for all manual pages
Index of all manual pages